!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelsen

Styrelsen nås enklast via mail:

styrelsen@krusbaretarboga.se

 Tel. ordförande: 0763102421

Ordförande Annica Andersson
vice Ordförande
Tord Rahlmark
Sekreterare Anders Karlsson
Ord ledamöter Tommy Pehrsson
  Maria Andersson
  Alf Lundkvist
   
Suppleanter Dennis Malm
  Daniel Larsson
   
Revisorer
Sally Thim
  Lars Håkansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annica Andersson  Ordförande

 

 

Tord Rahlmark  vice ordförande


 

Anders Karlsson  Sekreterare

           Tommy Pehrsson        Alf Lundkvist      Maria Andersson  

        Tommy Pehrsson 

 

 

Dennis Malm                 Daniel Larsson

      

 

 

Lars Håkansson           Sally Thim


 


 

Våra styrelseprotokoll hittar du under Dokumentarkiv